Aluminijska stezna stezaljkaPA-1500-2000

  • Aluminium anchoring clampPA-1500-2000

    Aluminijska stezna stezaljkaPA-1500-2000

    Uvod Zatezna stezaljka koristi se za kutne, spojne i priključne spojeve. Spiralna aluminijumska čelična žica presvučena je jakom vlačnom čvrstoćom, bez koncentriranog naprezanja i igra ulogu u zaštiti i pomoćnoj apsorpciji udara optičkog kabela. Čitav set zatezanja optičkih kablova Oprema uključuje: zatezanje prednapregnute žice, prateću opremu za povezivanje. Sila hvatanja kabla nije manja od 95% od nazivne vlačne čvrstoće kabla. Instalacija je povoljna ...