Jaram ploča L tip

  • Traingle-yoke-plate-L-1040

    Ploča jarbola-jarma-L-1040

    Spojni spoj za povezivanje izolatora i okova na ultranaponskom dalekovodu. Ploča jarma je toplo pocinkovani čelik. Oblik jaramaste ploče tipa LF je poput pravokutnika u kojem se ovalna rupa nalazi u srednjem položaju; koristi se za spajanje dvaju dijelova odvojenih provodnika koji su podvrgnuti izolacijskom nizu sa dvostrukim priključkom (ovjesni ili napeti izolacijski niz). Uglavnom se instalira na nadzemnom visokonaponskom dalekovodu od 330KV. LF tip jaram ploče je ...