Tip vijka (NLL)

  • Strain clamp NLL-1

    Stezna stezaljka NLL-1

    Stezna stezaljka (vijak) stezna stezna vijka tipa NLL serije uglavnom se koristi u stalnom elektroenergetskom vodu ili trafostanici, stacionarnom vodljivom vodu i gromobranu, a također se koristi i za spajanje izolatora naprezanja spajanjem hardvera ili spajanjem gromobrana sa gredom. Dizajniran je za zračne vodove do 30kV. 1) Budite prikladni za pričvršćivanje izoliranog aluminijumskog vodiča ili golog aluminijumskog vodiča na kutu zakretanja ili izolatora steznog stuba stezaljke, za pričvršćivanje i zatezanje ...